Beskæftigelse

Beskæftigelse


VKURS tilbyder flere forskellige former for job/aktiviteter. Vi tror på, at alle har noget værdigfuldt at bidrage med, underordnet om det sker i en praktik, som frivillig, med løntilskud, som fleksjobber osv. I VKURS bruger vi derfor de stillingsbetegnelser, der bedst beskriver dine kompetencer.


I VKURS tager vi udgangspunkt i, at alle mennesker er forskellige og har forskellige behov og drømme. Vi arbejder ligeværdigt ud fra værdigrundlaget i den recovery-orienterede tilgang. Vi sælger både det vi producerer og den viden vi sammen genererer - så alle kan få en løn.Recovery-orientering

Vi tror på, at alle kan komme sig af psykisk sygdom. Enten ved at blive symptomfri eller ved at leve et godt liv med sine symptomer.


  • Vi møder dig med håb og støtter dig i  at finde mod og prøve nyt
  • Vi tager udgangspunkt i dit liv, dine værdier og dine erfaringer
  • Vi støtter dig i at tage valg og tilbyder  et grundlag at beslutte fra
  • Vi siger ikke noge om dig, som vi ikke siger til dig selv

Frivillig/praktik/aktivering

VKURS samarbejder med SIND

xx

Det kan være krævende for private virksom-heder at organisere småjobs, som kan vare-tages af personer med specifikke behov. I modsætning hertil arbejder frivilligorgani-sationer allerede med målgruppen. 

xx

VKURS/SIND er derfor gearet til at organisere arbejdsopgaver i småjobs, som kan give sårbare borgere de helt rette rammer for at bidrage i det omfang, vedkommende har mulighed for.

Sponserjob


Gennem Sponsorjob-modellen kan virksomheder sponsorere ansættelsen af en sårbar borger i en frivilligorganisation og give det menneske en ny chance for at blive en del af et arbejdsfællesskab.


Sponsorjob-modellen gør det enkelt at tage et socialt safundsansvar.


VKURS løser småopgaver for sine sponsorer og skaber herved nye jobåbninger.
Fleksjob/Iværksætter 

Det kan være vanskeligt at finde job som fleksjobber. Samtidig giver loven ikke mulighed for at starte som selvstændig.


I VKURS har du mulighed for at etablerer dig som en selvstændig afdeling. 


Du kan prøve din ide af på vores kursister og øvrige medarbejdere. Tilgengæld vil VKURS hjælpe dig med alt det praktiske.


Sammen kan vi skabe meningsfulde job.

Teknologi

Ny teknologi gør det muligt at arbejde uafhængigt af tid og sted. 


I VKURS kan du både arbejde hjemmefra og via videokonference mv. når der er behov  for det. Derfor kan VKURS eventuelt facilitere ansættelser/sponsorjob i hele Danmark.


VKURS giver en platform hvor de ressourcer der bruges til utilfredshed på de sociale medier, kan blive transformeret og fx. bruges i småjobs, til gavn for samfundet.