Om

Om os

 Kurser og Aktiviteter  -  Balance i livet  -  ansatte  -  det formelle (fx. projektbeskrivelse)

Welkommen til vkurs!


Den selvejende institution Velfærds KURSuscenter er stiftet af Jeanette Juul Quaade, Struer den 1. februar 2020


Institutionens formål er at bidrage til, at personer med psykiske problemer afklares hurtigere i beskæftigelsessystemet og at beskæftigelsesforløbet understøtter øvrige afklarende, udviklende og/eller behandlende indsatser.


Formålet søges opfyldt ved:

  • Facilitering af kursuscenter som drives af og underviser personer, der selv har erfaringer med at komme sig af psykisk sygdom og som bruger af de offentlige indsatser
  • Udvikling af nye metoder til at få psykisk syge tilbage i beskæftigelse, i samarbejde med civilsafundet, det offentlige og erhvervslivet.
  • Drift af Bed & Breakfast for peresoner der er påvirket af psykisk sygdom og som ikke kan gøre brug af andre overnatningsmuligheder.

Kurser og aktiviteter

VKURS' kurser og aktiviteter hænger sammen og understøtter hinanden, som vist i figuren til højre.


Peer Uddannelsen er centrum og fundamentet i alt VKURS’s arbejde, hvilket vises med pilene, der peger ud fra Peer Uddannelsen.


Omvendt er de øvrige kurser og aktiviteter med til at kvalificere Peer Uddannelsen. Dette sker i en konstant vekselvirkning mellem udviklings- og drift opgaver – eller teori og praksis.


Stjernen illustrerer en struktur, der hjælper til at beskrive kursister/praktikanter/ansattes udgangspunkt og potentiale for progression. Der arbejdes med jobberigelse vertikalt og jobudvidelse horisontalt i figuren. Helhedsorienteret IT binder det hele sammen, hvilket er illustreret af en sky under stjernen.

Balance i livet

Vitaliseringsmodellen hjælper os med at være opmærksom på, hvad der er i spil, når vi gerne vil opnå balance i livet. Det seje ved modellen er, at den ikke handler om at være syg eller rask, den hjælper os blot med at blive bevidste om vores behov og overveje, om der er noget der skal ændres for at opnå bedre balance. 

K

U

R

S


Kompetencer - Kompetence

At mestre mine opgaver


Udvikling - Autonomi

At være den jeg er


Relationer - Relaterethed

At høre til 


Samskabelse - Mening

At være på vej

Modellen bygger på følgende antagelser:

  • At vi alle har behov for at blive anerkendt, hvilket vil sige at vi har behov for at møde andre der vil lytte og prøve at forstå os. Både anerkendelse to mennesker imellem og det at blive anerkendt i samfundet. Her i VKURS vil du møde mange mennesker, der med venlighed og indlevelse vil komme dig i møde.
  • At vi alle har behov for at være en del af fællesskaber, både de nære fællesskaber og andre mere aftalte fællesskaber som f.eks. arbejde eller medlemskab af foreninger. Du vil få mulighed for at opleve et fællesskab i VKURS sammen med mennesker der vil dig det bedste.
  • At vi alle har behov for at stræbe efter noget der giver mening og er større end os selv. Det kan f.eks. være et ønske om at blive god til en bestemt aktivitet eller være en del af et projekt. Det kunne f.eks. være at tage et medansvar for, at VKURS vokser sig betydningsfuld og hjælpsom for mange mennesker.
  • At vi alle har behov for at blive tilpas udfordret for at blive endnu dygtigere til det praktiske eller boglige – at fungere sammen med andre – at blive bedre til at kunne føle hvad der er vigtigt for en – at blive bedre til at styre sin opmærksomhed og se nye sammenhænge og muligheder. I VKURS får du rig lejlighed til at udfordre lige det, du mener der skal udfordres.

 

ANSATTE

Jeanette Juul Quaade

Kreativ direktør

????

Daglig leder 

Marianne

Natur- & Kunstterapi - Se hjemmeside

Vibeke

Housekeaping

Lisbeth

Terapeut

????

??? ???

????

??? ???

????

??? ???

Emma

Pædagogstuderende

Karen Marie

Ergoterapeut

Ellen Margrethe

APV ansvarlig

????

Housekeeping

????

Alt mulig M/K

????

??? ???

????

??? ???

????

??? ???

Det formelle